Politika jakosti ČSAD SVT Praha s.r.o.

Vlastníci a vedení společnosti ČSAD SVT Praha s.r.o. (dále jen SVT) vedeni snahou po zlepšení činnosti SVT a zejména služeb zákazníkům rozhodli o zavedení systému jakosti ve společnosti v souladu s normou ISO 9001:2000. Základním dokumentem systému jakosti je tato politika jakosti:

  • Rozvojem služeb, zejména v oblasti IT systémů, přispívat ke zlepšování veřejné dopravy.
  • Zlepšovat trvale vnitřní procesy SVT zejména s ohledem na zkvalitnění služeb našim zákazníkům.
  • Udržovat a zvyšovat podíl SVT na trhu s ohledem na perspektivnost a produktivitu poskytovaných služeb.
  • Udržovat a rozvíjet spolupráci s partnerskými organizacemi tak, aby se trvale zlepšovaly služby společně poskytované zákazníkům.

Pro plnění těchto úkolů se budou vlastníci i vedení SVT angažovat a zajišťovat zdroje.

Tato politika jakosti byla projednána na poradě vedení dne 3. 3. 2005 a schválena vlastníky společnosti per rollam a její první vydání platí od 14. 4. 2005.

Současná revize se liší pouze odkazem na normu ISO 9001:2008.

V Praze dne 26.2.2009

RNDr. Jiří Zdobnický, ředitel

Dokument v PDF.