English language

Systém řízení jakosti a jeho certifikace

Společnost ČSAD SVT Praha s.r.o. má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti v souladu s mezinárodní normou ISO 9001:2000 a jejím českým ekvivalentem ČSN EN ISO 9001:2001. Systém byl ve společnosti implementován v průběhu roku 2005 a prošel úspěšným certifikačním auditem počátkem března 2006. V březnu 2009 a únoru 2012 byl systém řízení jakosti úspěšně recertifikován v souladu s mezinárodní normou ISO 9001:2008.

ČSAD SVT Praha s.r.o. poskytuje služby v podmínkách systému řízení jakosti ve shodě s uvedenými normami, přičemž tento systém byl certifikován společností Bureau Veritas Certification Czech republic, s.r.o. (dříve BVQI) pod registračním číslem certifikátu 12000108.

ISO 9001 Certifikát

Systém řízení jakosti společnosti pomáhá trvale zlepšovat vztah k zákazníkům, řízení společnosti a její vnitřní procesy.