Přihlášení do systému

Komunikace s clearingovým systémem CARDS EXCHANGE je vedena přes internet (samozřejmě zabezpečenou variantou protokolu HTTP, tj. HTTPS). Pro ovládání systému je možné použít webovou aplikaci, která nabízí všechny nutné operace. Pokud to dodavatel vašeho odbavovacího systému umožňuje, pak je možné komunikovat s clearingem CARDS přímo z prostředí vašeho odbavovacího softwaru. Komunikace týkající se posílání dat a přijímání odpovědí je realizována posíláním a přijímáním souborů s daty. Data jsou posílána v definovaném formátu, reprezentovaná pomocí XML.

Pro přihlášení do systému je nutné projít schválením organizátora skupiny, instalační (ověřovací) fází a následným přidělením přístupu do "ostrého" clearingu. Přihlášení je realizováno pomocí kódu subjektu, uživatelským jménem a heslem. Pokud máte tyto údaje přiděleny, pak můžete vstoupit.