Funkčnost

Primárním úkolem clearingového systému CARDS EXCHANGE je zajištění finančního vyrovnání mezi subjekty clearingu.Tento úkol je plněn v podmínkách, kdy cestující vybavený elektronickou peněženkou nebo časovou jízdenkou nakupuje (využívá) služby od různých subjektů (tj. cestující je vybaven kartou vydanou jedním subjektem clearingu CARDS a může ji použít u dalších subjektů tohoto clearingu).

Sekundárním úkolem je dohlížet na takový systém, zda není jeho prostředí zneužíváno, ať už subjekty clearingu (dopravci) či držiteli karet (cestujícími). Tohoto cíle je dosaženo distribucí seznamu zakázaných karet, kontrolou úplnosti dodaných dat od subjektů na jedné straně a kontrolou zpracovávaných transakcí na straně druhé (jde především o kontrolu návaznosti zůstatků na kartě).

Další úkoly:

  • podklady pro další činnosti s clearingem spojené (např. reklamace, uzávěrky)
  • podpora pro vykazování informací pro ČNB
  • volitelný sběr statistických údajů pro státní správu
  • a pod.