Jak vstoupit do systému

Pro vstup do clearingu CARDS je nutné splnit řadu požadavků, které je možné rozdělit do několika skupin (blíže jsou popsány níže):

 • technické
 • smluvní (obchodní)

Samotný vstup je prováděn v následujících krocích:

 • souhlas organizátora skupiny se vstupem
 • provozovatel (ČSAD SVT Praha, s.r.o.) clearingového systému CARDS EXCHANGE zašle všechny nutné smluvní podklady
 • proběhne instalační fáze (jde především o zvládnutí obsluhy clearingového systému a všech návazných procesů)
 • schválená žádost z ČNB a podepsaná smlouva s provozovatelem systému (ČSAD SVT Praha, s.r.o.) o provozování clearingu (což je nepřímo podmíněné podpisem akceptačních a příkazních smluv s ostatními subjekty skupiny) podmiňují vstup do "ostrého" clearingu dané skupiny
 • souběžně s uvedenými kroky je třeba zajistit ochranu osobních údajů držitelů čipových karet vč. podpisu příslušných smluv

Technické podmínky

Nutným vybavením dopravců pro vstup do systému je:

 • vhodná odbavovací zařízení (např. USV Mikroelektronika, EMTEST)
 • chcete-li být vydavatelem karty, pak čipové karty v definovaném formátu (kompatibilní s danou skupinou, kam chcete přistoupit)
 • zařízení pro výdej a nabíjení karet, tj. PC s vhodným SW, zařízení pro zápis na čipové karty a tiskárny na jejich potisk
 • SW pro sběr dat z odbavovacích zařízení a konverzi do formátu clearingového centra CARDS EXCHANGE
 • připojení na internet (nutné pro komunikaci s clearingem CARDS)

Smluvní (obchodní) podmínky

Smluvní (obchodní) podmínky je možné rozdělit do 3 skupin:

 • žádost na ČNB ohledně "Předchozího souhlasu k vydávání elektronických peněžních prostředků"
 • smlouvy o akceptaci elektronických peněženek, případně příkazní smlouvy o možnosti dobíjení elektronických peněženek, s ostatními subjekty skupiny
 • smlouva s provozovatelem clearingu (ČSAD SVT Praha, s.r.o.) o provozu clearingového systému CARDS EXCHANGE
 • registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů (jen u vydavatelů čipových karet)
 • podpis smlouvy (smluv) o ochraně osobních údajů držitelů BČK