English language

Pro dopravce a vydavatele karet

Clearingový systém CARDS EXCHANGE Vám umožní akceptovat karty vydané jinými subjekty a jiným subjektům umožní akceptovat vaše karty. Tím docílíte především větší spokojenosti vašich zákazníků.

Výhodami používání elektronických peněženek nebo předplatních časových jízdenek (souhrnně aplikací) jsou:

  • rychlejší odbavení cestujících v porovnání s platbou v hotovosti
  • automatická kontrola platnosti karty a časových jízdenek
  • řidič nepřijde do styku s penězi
  • výběr finančních prostředků zálohově (předem)

Výhodami používání aplikací na čipových kartách v prostředí clearingu CARDS jsou:

  • rozšíření používání vámi vydaných aplikací k dalším subjektům
  • možnost používání aplikací vydaných jinými subjekty
  • přesné vyúčtování vůči ostatním účastníkům clearingu
  • kontrola operací s kartami zaručující vysokou bezpečnost
  • clearingové centrum CARDS EXCHANGE vydává doklady mezi účastníky systému a poskytne sumární informace, čímž zjednoduší platební vztahy