English language

Výstupy pro prodejce

Vedoucí kanceláře má k dispozici webovou aplikaci Portál AMSBUS na adrese portal.amsbus.cz. V záložce Žurnál má přístupné všechny pokladní transakce provedené v dané kanceláři. V záložce Hotovost si může zobrazovat pro jednotlivé dny hotovost svých pokladních včetně historie. V záložce Číselníky – Uživatelé může povolovat pokladním prodej ve své kanceláři.

Statistické sestavy prodejce jsou k dispozici na statistickém webu na adrese stat.amsbus.cz v následujícím členění:

Dle kanceláře:

  1. měsíční tržby kanceláře (za poslední rok)
  2. dekádní tržby kanceláře (za poslední tři měsíce)
  3. denní tržby kanceláře (za posledních čtyřicet dní)
  4. soubor provizí ve formátu XLS

Dle IČ:

  1. měsíční přehled prodejů
  2. dekádní přehled prodejů
  3. soubory transakcí ve formátu XML
  4. soubor provizí ve formátu XLS
  5. soubory faktur ve formátu PDF