English language

Povinnosti prodejce

Při vlastním prodeji jízdenek je prodejce především povinen :

  1. odvádět tržby za prodané nejpozději 5 pracovních dnů po skončení zúčtovací periody (obvykle týden)
  2. nabízet cestujícím celý sortiment spojů AMSBUS bez jakéhokoliv upřednostňování nebo omezování některých dopravců
  3. umožňovat cestujícím vrátit jízdenku vydanou v systému AMSBUS nejpozději v termínech a se srážkami stanovenými dopravcem
  4. informovat cestující o případné kontrole nároku na slevu z jízdného při vstupu do autobusu
  5. se zvýšenou pečlivostí vystavovat a kontrolovat opravné doklady AMSBUS (storna, vrácenky, reklamace, opravy, hlášenky poruch) a doručit je nejpozději 1.pracovní den po skončení týdenní periody provozovateli jako podklad pro centrální zúčtování tržeb