Provize

Provize prodejce (v případě komerční smlouvy) představuje dohodnutou část z fixní částky (místenky) u jízdenek vnitrostátních a dohodnuté procento z jízdného u mezinárodních spojů.