English language

Pro prodejce

Zapojením do systému AMSBUS získá prodejce možnost prodávat více než 3000 pravidelných autobusových spojů všech významných dopravců do zemí celé Evropy. Smluvní vztah je pouze s provozovatelem systému, který také zajišťuje týdenní vyúčtování vč. odesílání tržeb dopravcům. Samozřejmostí jsou podrobné statistické sestavy.

Provozovatel poskytuje prodejcům veškerou podporu, od doporučení vhodné techniky a pomoci s instalací programu, přes uživatelské zaškolení až po službu hot-line po celou dobu provozu systému pro případné okamžité konzultace.

Předpoklady nutné pro vstup do systému AMSBUS pro prodejce :

  • uzavřít mandátní smlouvu o dodávce služeb při předprodeji jízdenek AMSBUS s těmito možnostmi:
    • komerční smlouva s dohodnutým měsíčním paušálem a poplatkem za zřízení pracoviště a uživatelské vyškolení, prodejce v tomto případě dostává dohodnutou provizi
    • nekomerční smlouva s nulovou výší provize a s nulovými vstupními a měsíčními poplatky (vhodné pro knihovny, informační střediska)
  • technickými předpoklady jsou PC s připojením na internet a schválená tiskárna pro tisk formulářů jízdenek
  • nový prodejce po absolvování uživatelského školení dostane přihlašovací jméno a heslo pro přístup k prodejnímu programu, na Portál AMSBUS a statistickým sestavám
  • je nutné objednat formuláře jízdenek, opravných dokladů a plánků obsazenosti busů