Provize

Provize z vnitrostátního jízdného pro systém AMSBUS se skládá z dohodnutého procenta z ceny jízdného a fixní částky (místenka). Provize z mezinárodního jízdného činí dohodnuté procento z ceny jízdného.

Provize od dopravce je použita především jako provize pro prodejce a část na provoz a rozvoj systému provozovateli.

Zpravidla do 3 pracovních dnů po skončení zúčtovacího období (obvykle týdenního) zašle provozovatel dopravci bankovním převodem tržby za jízdenky na jeho spoje snížené o provizi.