English language

Pro dopravce

AMSBUS Vám nabízí podstatné rozšíření Vaší prodejní sítě a garanci finančních toků za prodej jízdenek v kancelářích. Umožní zjednodušit Vaše vztahy s prodejci.

Předpoklady nutné pro vstup do systému AMSBUS pro dopravce:

  • uzavřít smlouvu o dodávce služeb při předprodeji jízdenek na stanovené vnitrostátní i mezinárodní autobusové spoje v rámci AMSBUS
  • předat platné jízdní řády, ceníky (ceny jízdného zadávat u vnitrostátní dopravy vč.DPH, u mezinárodní bez DPH), typ autobusu, přidělené číslo nástupiště a další provozní podklady
  • v případě zájmu o dispečerské řízení uzavřít příslušnou smlouvu, po přidělení přihlašovacího jména a hesla, pak lze z vlastního PC prostřednictví internetu ovládat vlastní spoje v systému (přidávat, ubírat sedadla v systému, tisknout plánky, přidávat posily, atd.)